Trainingen

Tijdens al mijn trainingen wordt veel aandacht besteed aan de mens en zijn verhouding met andere mensen. Aanbevolen wordt te kiezen voor een combinatie met praktische oefeningen zodat de deelnemers daadwerkelijk ervaren hoe ze handelen onder spanning.  Dat laatste helpt heel erg voor het moment dat ze thuis of op het werk met spanning te maken hebben. De trainingen worden allemaal op maat gemaakt, in overleg met de opdrachtgever. Indien nodig maak ik gebruik van professionele acteurs.

Agressie

Deze trainingen gaan over het herkennen van vormen van agressie en het handelen tijdens een confrontatie met agressie incident. Ik laat de deelnemers bewust naar hun eigen houding en gedrag kijken. Er wordt uitleg gegeven over de werking van ons brein omdat het brein tijdens spanningen anders werkt dan in rust hetgeen ander gedrag tot gevolg kan hebben. Dat geldt voor de agressor en voor het slachtoffer. 

POINT

Pro-actieve Observatie en Interventie Een afgeleide van Predictive Profiling bestemd voor iedereen. Tijdens deze trainingen wordt geleerd anders te kijken, afwijkend  gedrag te herkennen, te luisteren naar het onderbuikgevoel en daarnaar te handelen. De trainingen of workshops worden ondersteund door diverse filmpjes en oefeningen. De duur van de training varieert van een dagdeel tot meerdere dagen, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever. 

Overval 

Tijdens een overvaltraining wordt geen overval nagespeeld. De training is vooral gericht op het voorkomen (pro-actief) van een overval en hoe te handelen tijdens een overval. Aanbevolen wordt wel spanningsoefeningen te doen waardoor ervaren wordt hoe professioneel te blijven handelen tijdens een overval. 

Weerbaarheid ondernemers

Mede door Corona hebben veel ondernemers het moeilijk. In samenwerking met Allerto geef ik individueel of tijdens bijeenkomsten voorlichting over ondermijning. Hoe herken ik ondermijning wat zijn de signalen, wat kan ik doen om geen onderdeel te worden en waar kan ik bijzonderheden melden.De voorlichting over ondermijning wordt door de ondernemers erg gewaardeerd.