Trainingen

Tijdens al de trainingen die Bolink verzorgt, wordt veel aandacht besteed aan de mens en zijn verhouding met andere mensen. Aanbevolen wordt te kiezen voor een combinatie met praktische oefeningen zodat de deelnemers daadwerkelijk ervaren hoe ze handelen onder spanning.  Dat laatste helpt heel erg voor het moment dat ze thuis of op het werk met spanning te maken hebben. De trainingen worden allemaal op maat gemaakt, in overleg met de opdrachtgever. Indien nodig maak Bolink gebruik van professionele acteurs.

Agressie

Deze trainingen gaan over het herkennen van vormen van agressie en vooral het de-escaleren. Bolink vindt het van groot belang de deelnemers bewust naar hun eigen houding en gedrag te laten kijken. Er wordt aandacht besteed aan de werking van ons brein om ook onder spanning professioneel te kunnen blijven reageren en functioneren.
Klantvriendelijkheid is voor veel organisatiach erg belangrijk maar voor de medewerkers is het van belang te weten een grens aan te geven, waardoor ze zich niet hoeven te laten beledigen of kwetsen. Dat geldt natuurlijk ook voor een cultuur binnen een organisatie.

POINT

Pro-actieve Observatie en Interventie is een afgeleide van de methode Predictive Profiling, maar dan bestemd voor iedereen. Tijdens deze trainingen wordt geleerd anders te kijken naar mensen of omstandigheden, afwijkend  gedrag te herkennen, te luisteren naar het onderbuikgevoel en vooral te handelen. De trainingen of workshops worden ondersteund door diverse filmpjes en oefeningen. De duur van de training varieert van een dagdeel tot meerdere dagen, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever. 

Overval 

De training is vooral gericht op het voorkomen (pro-actief) van een overval maar ook hoe te handelen tijdens een overval. Aanbevolen wordt spanningsoefeningen te doen waardoor geleerd wordt om dmv een juiste ademhaling professioneel te blijven handelen tijdens een overval waardoor er geen escalatie plaatsvindt. 

Weerbaarheid ondernemers

In opdracht van meerdere gemeentes geeft Bolink samen met Allerto (Siemon Kroll) individueel of tijdens bijeenkomsten, voorlichting over ondermijning aan ondernemers. Hoe herken ik ondermijning wat zijn de signalen, wat kan ik doen om geen onderdeel te worden en waar kan ik bijzonderheden melden.De voorlichting over ondermijning wordt door de ondernemers erg gewaardeerd.